John Buch Larsens aner

Baden

slægtsvåbnet

Hjemmeside for  Hanne Baden og John Buch Larsen

Noget om John Buch Larsens aner

På denne side finder du følgende:


1) Min farfar Niels Richard Larsens rejsedagbog som naver og hans erindringer

2) Anthon Larsens slægtshistorie (min farfars bror)

3) Anna Larsens erindringer (min farfars søster)

4) Fotos

5) Skøder af 1874 og 1921 ved køb og salg af ejendommen i Nørre Vilstrup

Min farfar Niels Richard Larsens rejsedagbog som naver

Anthon Larsens slægtshistorie

Min farfar Niels Richard Larsens erindringer

Anna Larsens erindringer

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fotografier - Klik på fotografiet for at forstørre det

Fotografiet er fra marts 1913 i forbindelse med Evas konfirmation. Eva står til venstre i sin hvide konfirmationskjole

Dette familiefotografi er taget i ca. 1910 foran husmandsstedet i Nørre Vilstrup ved Vejle.

Jens Christian Larsen og Ane Nielsen sidder omgivet af 6 af deres 7 børn. Den næstældste, Anthon, er fraværende, da han aftjener sin værnepligt.

Døtrene er fra venstre: Anna, Eva, Sigrid og Else.

Sønnerne er fra venstre: Ejnar og Richard.

Jens Christian Larsen og

Ane Nielsens bryllupsfoto

Ane Nielsen siddende i sin stue i Søgade 1 i Vejle med sit håndarbejde i hænderne. Malet i 1933 af hendes søn Ejnar Larsen.

Fødehjemmet på Pugkjær Bakke

i Nørre Vilstrup 1900

___________________________________________________________________________________________________________________________

Skøde 1874 på ejendommen matrikel 35a i Nørre Vilstrup

Afskrift af skødet. Lars Jensen, Jens Christian Larsens far, køber ejendommen på Pugkjær Bakke i Nørre Vilstrup

Skjøde! Underskrevne Laurs Hvid Jørgensen skjøder og aldeles afhænder
herved til Lars Jensen af Aagaard i Henhold til vedlagte Kjøbekontrakt
af 7 Sptbr 1873 stemplet til Taxt 8 r 72 s, - den mig iføl(ge) Skjøde af 12 August
1865 tingl(æst) 18 s M. tilhørende Eiendom i Nørre Vilstrup Skibet Sogn med
Bygninger og Jorder af Htk (Hartkorn) nu til Rest ifølge Indenrigsministeriets
Udstykningsapprobation af 7 Juli 1867 under Mtr No 35a 3 Skp 1 Fkr
1 Alb H..t 1 r 52 s samt det Stedet tillagte Skifte i Vilstrup Fælled?mose
"Søren Hansens Mose kaldet". - Da Kjøberen har berigtiget den akkorderede
Kjøbesum 1310 r skriver 1 Tusinde tre Hundrede og ti Rdl Rm?, deels var
at han uden Ansvar for mig overtager tilsvarer og fra 11 Decbr f A for-
renter den i Eiendommen indestaaende Prioritetsgjæld stor 495 Rdl
og deels ved kontant Betaling af Resten, - saa erklærer etc (see for-
restaaende Skjøde fra Jens Christian Rasmussen) - - - - - - -
Vederlaget for Præstetienden 2 ¾ Fkr. Rug, 3 ¾ Fkr Byg og 1 Skp 1 ¼ Fkr.
Havre aarlig. Nærværende i Veile den 26 Juni 1874 Laurits Hvid
Jørgensen. Til Vitterlighed Mads Peder Jørgensen Fischer. – Maa
tingl Lund Andersen. - ½ % Afgiften betalt med 6 r 3 mk 5sk Worsaae.


Skødet da Jens Christian Larsen sælger ejendommen i 1921

___________________________________________________________________________________________________________________________