Hanne Badens aner

Baden

slægtsvåbnet

Hjemmeside for  Hanne Baden og John Buch Larsen

Boyden - Fyns Hav

John Buch Larsen


E-mail: hanne-john@baden-buchlarsen.dk

Hjemmeside: baden-buchlarsen.dk

Slægtsforskning og lokalhistorie

På denne side finder du følgende:


1) Noget om Peder Winstrup

2) Efterretninger om familien Baden - J. G. Burman Becker - 1875

3) Slægtsbogen: Familien Baden - C. Bunch Christensen - 1947

4) Slægtstavle for familien Baden

Noget om Peder Winstrup

Efterretninger om familien Baden
J. G. Burman Becker - 1875

Slægtstavle for familien Baden

Slægtsbogen: Familien Baden.

C. Bunch-Christensen 1947

Ernst von Baden - født ca. 1550

Ernst Ernstsen von Baden - født ca. 1580

Jacob von Baden - født 1621

Torkel von Baden - født 1668

Jacob von Baden - født 1704

Jacob Baden - født 1735

Gustav Ludvig von Baden - født 1764

Jacob Baden - født 1795

Jens Christian Baden - født 1822

Gustav Ludvig Baden - født 1862

Jens Christian Baden - født 1889

Gustav Ludvig Baden - født 1918

Hann Baden - født 1948